Składanie projektów do lubelskiego Zielonego Budżetu zakończyło się. Wkrótce zostaną one opublikowane.